KES ON KES?

Kaasaegset töökeskkonda ühendavas majas on ühe katuse all Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus, Eesti Puitmajaliit ja konsortsiumettevõte Tehasemaja.

Tehasemaja OÜ on Eesti edumeelsete majatehaste konsortsiumettevõte. Konsortsiumis olevad ettevõtted pakuvad käsitööpalkmaju, masintöödeldud palkmaju, karkassmaju ja ristkihtpuitmaju ning seni üks märkimisväärsemaid ühisprojekte on EV100 puhul loodud Puitehituse Kompetentsikeskus Eesti Vabaõhumuuseumis.

Tehasemaja Haldus MTÜ peamisteks eesmärkideks on keskkonnasäästliku mõtteviisi ja elustiili propageerimine, ühiskonna keskkonnateadlikkuse edendamine puidust ehitamise ja puidu väärindamise valdkonnas. Ühing korraldab valdkonnaga seotud seminare ja infopäevi ning ühtlasi haldab Tehasemaja õuesõppepaviljoni.

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 1999.a. Käesoleval hetkel kuulub liitu ca 60 ettevõtet.
Puitmajaliidu liikmete toodang on väga erinev – toodetakse ruumelement maju, elementmaju, palkmaju nii kantpalgist kui ümarpalgist ning aiamaju. Palkmajade tootjad jagunevad veel käsitööna tootjateks ja masinatega tootjateks. Puitmajaliidu liikmed omavad pikaajalisi kogemusi toodangu valmistamisel ja toodang on konkurentsivõimeline maailma turul.

Eesti puitmajaklaster loodi eesmärgiga parandada klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ning ekspordikäivet. Eesmärkide saavutamise vahendiks on rahvusvaheline koostöö ettevõtete, teadus-arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas. Eesti puitmajaklastri katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks on Eesti Puitmajaliit. Klastrisse kuulub käesoleval ajahetkel kokku 25 partnerit, kellest 17 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtjad.

SA Eesti Vabaõhumuuseum on maa-arhitektuuri ja maastikke tutvustav muuseum ning restaureerimise, konserveerimise ja digiteerimise kompetentsikeskus. Muuseum asutati 22. mail 1957. Juulis 1957 kinnitati muuseumile 66 ha suurune maa-ala Tallinna lähedal, Kopli lahe kaldal, 19. sajandil rajatud Rocca al Mare suvemõisa alal. Külastajatele avati ehitusjärgus muuseum 1964. aasta augustis. Nüüdseks on muuseumi territoorium 72,22 ha ja eksponeeritud hooneid 74

2007. aasta algusest läks käima ulatuslik maa-arhitektuuri ja -maastiku uurimise ja hoidmise programm. Eesti Vabaõhumuuseumi juures tegutseb eraldi programmimeeskond, mis 2012. aastast kannab nime Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus. Keksuse eesmärk on erinevate tegevuste läbi väärtustada seni avalikkuse eest varju jäänud maaehitisi ja  -maastikke, sest eelmisel ja käesoleval sajandil toimunud arengud on seadnud ohtu ajaloolise ehituspärandi säilimise. 

Eesti Puitmajaliit ja Eesti Puitmajaklaster korraldavad igal aastal konkursi „Aasta tehasemaja,“ mille eesmärk on tunnustada Eesti ettevõtete poolt toodetud puitmaju. Konkursile esitab võistlustöö selle insenertehnilise lahenduse loomise, tootmise ja ehitamise üle kontrolli omanud ja töö teostanud Eesti ettevõte. Konkursile esitatavad objektid võivad paikneda väljaspool Eestit. Kaasaegne museaal valiti välja konkursi “Aasta Tehasemaja” aastate jooksul esitatud rohkem kui saja töö hulgast.

TEHASEMAJA OÜ KONSORTSIUMETTEVÕTTED