KES ON KES?

Kaasaegset töökeskkonda ühendavas majas on ühe katuse all Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus, Eesti Puitmajaliit ja Eesti Puitmajaklaster, Puiduklubi ja konsortsiumettevõte. Tehasemajaga on seotud veel palju teisi ettevõtteid ja organisatsioone.

Tehasemaja OÜ on Eesti edumeelsete majatehaste konsortsiumettevõte. Tehasemaja OÜ konsortsiumis olevad ettevõtted pakuvad käsitööpalkmaju, masintöödeldud palkmaju, karkassmaju ja ristkihtpuitmaju ning seni üks märkimisväärsemaid ühisprojekte on EV100 puhul loodud Puitehituse Kompetentsikeskus Eesti Vabaõhumuuseumis.

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 1999.a. Käesoleval hetkel kuulub liitu ca 60 ettevõtet.
Puitmajaliidu liikmete toodang on väga erinev – toodetakse ruumelement maju, elementmaju, palkmaju nii kantpalgist kui ümarpalgist ning aiamaju. Palkmajade tootjad jagunevad veel käsitööna tootjateks ja masinatega tootjateks. Puitmajaliidu liikmed omavad pikaajalisi kogemusi toodangu valmistamisel ja toodang on konkurentsivõimeline maailma turul.

Eesti puitmajaklaster loodi eesmärgiga parandada klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ning ekspordikäivet. Eesmärkide saavutamise vahendiks on rahvusvaheline koostöö ettevõtete, teadus-arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas. Eesti puitmajaklastri katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks on Eesti Puitmajaliit. Klastrisse kuulub käesoleval ajahetkel kokku 25 partnerit, kellest 17 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtjad.

Puiduklubi on eraisikutele mõeldud Eesti puidu, puidu töötlemise ning puidust ehitamise alase kompetentsi ning informatsiooni koondamine, haldamine ning jagamine läbi puidusektori võtmeisikute mittetulundusühingu tegevusse kaasamise ning sektoriüleste sündmuste korraldamise. Ühingu peamine eesmärk on tagada Eesti majanduse, riikliku konkurentsivõime ning ühiskondliku heaolu järjepidev suurenemine, mille saavutamiseks edendab ühing meie peamise loodusvara – metsa ja puidu – keskkonnasäästlikku kasutamist, puidu suuremas mahus lisandväärtustamist ning puidust ehitamist.

Eesti Puitmajaliit ja Eesti Puitmajaklaster korraldavad igal aastal konkursi „Aasta tehasemaja,“ mille eesmärk on tunnustada Eesti ettevõtete poolt toodetud puitmaju. Konkursile esitab võistlustöö selle insenertehnilise lahenduse loomise, tootmise ja ehitamise üle kontrolli omanud ja töö teostanud Eesti ettevõte. Konkursile esitatavad objektid võivad paikneda väljaspool Eestit.

SA Eesti Vabaõhumuuseum on maa-arhitektuuri ja maastikke tutvustav muuseum ning restaureerimise, konserveerimise ja digiteerimise kompetentsikeskus. Muuseum asutati 22. mail 1957. Juulis 1957 kinnitati muuseumile 66 ha suurune maa-ala Tallinna lähedal, Kopli lahe kaldal, 19. sajandil rajatud Rocca al Mare suvemõisa alal. Külastajatele avati ehitusjärgus muuseum 1964. aasta augustis. Nüüdseks on muuseumi territoorium 72,22 ha ja eksponeeritud hooneid 74

2007. aasta algusest läks käima ulatuslik maa-arhitektuuri ja -maastiku uurimise ja hoidmise programm. Eesti Vabaõhumuuseumi juures tegutseb eraldi programmimeeskond, mis 2012. aastast kannab nime Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus. Keksuse eesmärk on erinevate tegevuste läbi väärtustada seni avalikkuse eest varju jäänud maaehitisi ja  -maastikke, sest eelmisel ja käesoleval sajandil toimunud arengud on seadnud ohtu ajaloolise ehituspärandi säilimise. 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) on 1996. aastal asutatud valdavalt puidu- ja metsatööstusega seotud ettevõtteid ühendav mittetulundusühing. Liitu kuulub ca 70 liiget, sealhulgas neli erialast haridust andvat õppeasutust. EMPLi tegevuse eesmärkideks on oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse ning mehhaanilise ja keemilise metsatööstuse väljaarendamiseks vajalike seadusandlike ja majanduslike tingimuste loomisele kaasa aitamine

TEHASEMAJA OÜ KONSORTSIUMETTEVÕTTED